Project omschrijving

De kom Heerlen

kwaliteitsverbetering bij versnipperd bezit.

estetisch opwaarderen

In de wijk Heerlerheide in Heerlen zijn,
in opdracht van woningcorporatie Weller, 153 woningen verduurzaamd
en esthetisch opgewaardeerd, met als resultaat eigentijdse woningen
met lage energiekosten en een frisse uitstraling.

De wijk is gebouwd in 1953 en de woningen voldeden
niet meer aan de eisen van deze tijd. De isolatiewaarde van het dak
en de gevel was zeer beperkt. Daarnaast ontbrak een ventilatiesysteem in de woningen
waardoor de kwaliteit van het binnenklimaat onvoldoende was.
Door de jaren heen zijn enkele woningen verkocht, waardoor er nu in de verschillende woonblokken
een mix is van koop- en huurwoningen. Het renovatieproject betrof alleen
de renovatie van de huurwoningen. Het ontwerp is daarom afgestemd op het versnipperde bezit,
waardoor het project voor de totale wijk
een kwaliteitsverbetering is.

eenheid maar differentiatie

De wijk wordt getypeerd door de aanwezigheid van 9 verschillende woningtypes,
een afwisselende groenstructuur en de verspringende daklijnen als
gevolg van de aanwezig hoogteverschillen in het terrein. Desondanks kent de wijk een sterke samenhang.
Uitgangspunt van het ontwerp voor de renovatie is het behouden van de eenheid
in de wijk en tegelijkertijd de differentiatie tussen de woonblokken
te vergroten.

Na renovatie voldoen de woningen aan energielabel A.
Dit is gerealiseerd door het vervangen van de kozijnen inclusief het glas
en het na-isoleren van de spouwmuur. Na de asbestsanering van het dak
zijn er nieuwe geïsoleerde dakplaten en nieuwe dakpannen geplaatst.
Een nieuwe warmte-terug-win-installatie zorgt niet alleen dat alle warmte in de woning blijft,
maar ook voor voldoende ventilatie. Tot slot zijn alle voorbereidingen getroffen om de woningen
op den duur aan te sluiten op een duurzame energiebron, waarmee het energielabel
nog beter wordt.

variërend kleurpalet

Door het stralen en opnieuw in kleur voegen van het metselwerk wordt de schoonheid
van de bestaande gevel weer zichtbaar. Enkele eenvoudige toevoegingen in de gevels,
zoals een luifel, accentstroken tussen de nieuwe kozijnen en een bloemenraam
bij een aantal woningen zorgt per straat voor een variërend kleurpalet,
diversiteit en geeft de wijk een frisse aantrekkelijke uitstraling.

De renovatie heeft een positieve impuls gegeven aan de gehele wijk,
en heeft tevens een deel van de eigenaren van de koopwoningen geïnspireerd om
ook hun woningen duurzaam te renoveren.