Project omschrijving

De Dormig Landgraaf

Belevingsgerichte zorg.

HELDERE
STRUCTUUR

Een zorginstelling is altijd in beweging, zo ook de ‘oude’ Dormig.
Het verpleeghuis, van zorgaanbieder de MeanderGroep, was door de jaren
heen gegroeid en daardoor samengesteld uit diverse bouwstructuren en
architectuurstijlen.

Een groot aantal vervangende zorgwoningen gaf SATIJNplus
de mogelijkheid om op een eenduidige wijze de nieuwbouw promiment
langs de doorgaande weg, Op de Heugden, te situeren.
Het complex sluit aan bij de bestaande stedebouwkundige structuren,
als ook de materialisatie, hoofdzakelijk uit baksteen,
die naadloos aansluit bij haar omgeving.

WIJKPUNT

Uitgangspunt voor Meandergroep is meegaan in de belevingswereld
van de bewoners. In verpleeghuis De Dormig wonen negentig ouderen
waarvan zestig met psychogeriatrische problematiek en dertig met lichamelijke problematiek.
Daarnaast zijn twee kamers ingericht voor kortdurend verblijf of paliatieve zorg.

Ook fungeert het verpleeghuis als wijkpunt voor bewoners van de
omringende wijken. De buurtbewoners kunnen deelnemen aan de
gezamelijke activiteiten of genieten van een heerlijke kop koffie in het grand cafe
met ruim terras.