Op ontdekkingstocht in het majestueuze Rolduc, Kerkrade

SATIJNplus Architecten

Vorige week zijn mijn collega Anouk Venbruex en ik gestart met het inmeten van de Aula Minor bij het Abdijcomplex Rolduc. Het inmeten is noodzakelijk voor het opzetten van de bestaande toestand tekeningen in 3D. De huidige set tekeningen is namelijk niet meer actueel en nog in 2D.
Aula Minor was het laatste gebouwdeel uit de reeks van 5 die we
mogen inmeten.

Een niet alledaagse klus die voor ons als liefhebbers van monumenten, heel bijzonder was.

 

 

 

 

 

Rijke historie 

De voormalig abdij van Rolduc kent een rijke historie die teruggaat tot het begin van de twaalfde eeuw. Na zeven eeuwen als klooster te hebben gefungeerd, kreeg het in de negentiende eeuw de functie van seminarie en school. Inmiddels zijn deze functies uitgebreid met een hotel, woningen, kinderdagverblijf, bedrijfsruimtes en ateliers. 

 

1. Schoolvleugel

Vorig jaar was de leegstaande schoolvleugel als eerste aan de beurt om ingemeten te worden. Het achterste gedeelte van deze vleugel is ontworpen door Jan Stuyt. Het is een lange vleugel die nu grotendeels leeg staat. De sporen van het College Rolduc zijn nog goed zichtbaar. Als je goed kijkt naar de middelste vleugel zie je nog oude sporen van de gesloopte sterrentoren, in 1945 door brand in verval geraakt. (Oude zwart-wit afbeelding komt uit het bouwhistorisch onderzoek van Buro4.) Het voorste gedeelte van de schoolvleugel heeft veel geleden door mijnschade en is grotendeels opnieuw opgebouwd.  

 

2. Abdijhoeve

Het tweede bouwdeel dat we hebben ingemeten is de hoeve. De gehele hoeve is in de jaren tachtig al eens grondig verbouwd en kent een diversiteit aan gebruikers: particuliere woningen, kinderopvang, hotelkamers, logopedie, kantoorruimte, escaperoom, etc. Het inmeten vraagt om een goede afstemming vooraf met alle die gebruikers. 

 

3. Abdijvleugels 

 Als derde object werden de abdijvleugels met de Fabritiusvleugel, Abtenvleugel, noordvleugel en de watertoren opgetekend. Dit is het gedeelte dat de meeste historie uitstraalt en het rijkst versierd is. De Roccoco-bibliotheek en de Bisschopskamer zijn heel bijzonder. We hebben ook een kijkje kunnen nemen in de verlaten kelders en zolders. Hier was al heel lang niemand meer geweest.  De houten kapconstructie van de watertoren was geweldig; bijzonder en leerzaam te zien hoe de rondingen in de toren zijn gemaakt. 

Het uittekenen was een hele uitdaging met de vele verschillende vloerhoogtes, kruisgewelfgang, ronding dak watertoren, etc. Uiteindelijk is het ons gelukt en zijn alle vleugels in 3D-opgezet. De credits voor het tekenwerk gaan vooral naar collega Carsten de Bruyn.  

 

 

4. Aula Major 

 Daarna was theaterzaal Aula Major aan de beurt. Voor mij een unicum om in te meten. Gebouwd in de jaren dertig en ontworpen door Jos en Pierre Cuypers. Bij oplevering de modernste theaterzaal van heel Nederland! Qua architectuur sluit Aula Major aan bij de Fabritiusvleugel en de laatste vleugel van de oude school. Het Neoclassicistische zie je op meerdere plekken terugkomen.  

 

Het was gaaf om de oude archieftekeningen te zien. Deze zijn nog goed gedetailleerd en komen grotendeels over met de huidige toestand. Blauwdruktekeningen geven ons nog altijd een nostalgisch gevoel. 

 

 

Vervolg

Nu de bestaande toestand bijna klaar is, gaan we als team verder met het opzetten van de gebreken- en restauratieplannen. Natuurlijk krijgt de verduurzaming van Rolduc de broodnodige aandacht. Dat geldt ook voor het herbestemmen van de gebouwdelen. 

 

Voorlopig zijn er nog voldoende uitdagingen waar we met volle overtuiging en plezier aan werken! 

 

 

 

Bart Homberg 

BIM-modelleur 

 

Lees meer

van SATIJNplus Architecten