Onvoorstelbaar. Een noodkreet in een zonnige zomer.

Ontwerpen en bouwen doe je met een ruime vooruitziende blik. Wij werken aan levensduurverlenging van bestaand vastgoed. Maar wat is je reikwijdte en wat kun je overzien?

Mijn eigen woonhuis
Tien jaar geleden stonden we voor de keuze voor ons eigen huis. De Trias Energetica was onze leidraad en heeft ons doen beslissen om de thermische schil beter te maken dan de destijds geldende normen volgens bouwbesluit. Daar profiteren we nog altijd van in de winter maar zeker ook in de zomer. Ik werk graag van thuis in verband met de hitte op andere plekken. Op installatiegebied hebben we destijds nog ‘gewoon’ voor gas gekozen. Tien jaar later is dat niet meer gewoon, vanaf 1 Juli 2018 is dat zelfs onbespreekbaar voor nieuwbouw.

Hemelwater voor het toilet
Met de wijde vooruitblik hebben we toen wel gekozen voor een grijswatertank van 10.000 liter. Het hemelwater zorgt sinds jaar en dag voor de toiletspoeling en eventueel tuinwater. Tot vandaag……

Zomer in Nederland 2018
Onvoorstelbaar dat die 10.000 liter voor het eerst in 10 jaar op is. Suppletie met drinkwater lost het probleem wel op.
Onvoorstelbaar dat we een aantal weken geleden drie keer in een week een ‘rivier’ door de straat zagen stromen.
Onvoorstelbaar dat het waterschap vele miljoenen reserveert voor een noodplan.
Onvoorstelbaar dat we van een enorme overvloed naar een enorm tekort komen in een paar weken tijd.

Als we dit voorbeeld van lange termijn denken en het veranderende inzicht op korte termijn met elkaar in verband brengen, dan kunnen we alleen maar concluderen. We zijn bijna te laat!

Laten we NU ondanks de vakantie morgen doen wat overmorgen nodig is op het gebied van energietransitie en klimaatverandering.

We zitten klaar voor uw advies!

Lees meer

van Harold Janssen