Metamorfose van een zwembad.

Natuurlijk hebben wij met alle plezier meegewerkt aan dit bijzondere portret van het complex aan de Stratumsedijk. Het gebouw heeft vele gezichten gekend en wordt met deze film erkend en bewonderd. Fysiek staat het gebouw er niet meer, maar als een echo uit het verleden zijn de oude gevels aanwezig, opgenomen in het Hoog Stratum complex.

Het was een project met historische waarde, een sloop opgave, en een inpassing i.r.t. groen. Deze ontwikkeling was zeker niet de weg van de minste weerstand, maar in Eindhoven is de vraag naar woningen groot. Het is dus belangrijk dat ook binnenstedelijke ruimte zorgvuldig ontwikkelt wordt. Hoog Stratum is hier een mooi voorbeeld van. In het Hoog Stratum complex zijn luxe koop appartementen voor een gedifferentieerde doelgroep (starters, gezinnen en koppels) gerealiseerd.

De film belicht de tijd van het sportfondsenbad en het centrum voor de kunsten, maar laat ook het heden zien waarbij het nieuwe gebouw de herinneringen van vele Eindhovenaren in leven houdt. Ben je inmiddels benieuwd geraakt naar het project Hoog Stratum Eindhoven? Bekijk dan o.a. deze film via de link of scan de QR code van de filmposter.

Lees meer

van Sandra Wigmans-Pustjens