Met gezond verstand wegwijs in regeltjesland.

Wandelende vraagbaak

In gesprek met Rob Hubert. Een ervaren projectleider met een schat aan kennis over bouw- en regelgeving. Zowel zijn collega’s als de externe bouwpartners maken graag gebruik van deze ‘wandelende vraagbaak’. En dat is geen sprookje, zoals de Google Glass 😉

Switch naar projectleider
Afgestudeerd als architect, maar tijdens zijn loopbaan maakte Rob de switch naar projectleider. Dit bevalt hem erg goed. Inmiddels is hij een bouwkundig specialist op het gebied van bestaand vastgoed en transformatie en BIM-modelleur. Een projectleider die de opdrachtgever ondersteunt om goede keuzes te maken tijdens het bouwproces.

Rob houdt van complexe opdrachten; het puzzelen met vierkante meters en het maximale woon-, leef-, of werkgenot realiseren. Uiteraard rekening houdend met de wet- en regelgeving. Hij blijft naar mogelijkheden zoeken om het ontwerp van de architect te realiseren en daarmee dus de plannen van de opdrachtgever. Mogelijkheden, die bij bestaande bouw zoveel beperkter zijn dan bij nieuwbouw.

Met gezond verstand wegwijs in regeltjesland
Robert zet zicht niet af tegen regelgeving. In tegendeel, hij ziet de regelgeving als een uitdaging. Natuurlijk gaan zijn wenkbrauwen omhoog bij sommige wettelijke regeltjes. Je vraagt je dan af of het gezond verstand van de opsteller een ommetje heeft gemaakt.

Hij illustreert dit met een recent voorbeeld bij het ontwerpen van een zorgwoning. In het bouwbesluit ontbreekt de eis van een zogenaamde ‘opstelruimte’ aan slotzijde. Deze kan echter niet ontbreken. Direct de proef op de som. Sarino, een van onze collega’s maakt gebruik van een rolstoel en wilde meewerken aan de test. Het blijkt dat het voor een rolstoelgebruiker veel praktischer is als hij naast de klink voldoende ruimte heeft om de deur te openen. De bouwtekeningen worden dus aangepast, ondanks dat deze eis niet vermeld is in het bouwbesluit. En zo werkt het in de praktijk.

Intuïtie
Robert’s intuïtie laat hem zelden of nooit in de steek. Bij de eerste oriëntatie naar de mogelijkheden van bestaande bouw, weet hij al of het ontwerp zonder problemen past binnen het bouwbesluit. Zo niet, dan gaat hij met de architect om tafel om het ontwerp aan te passen. Samen zoeken naar creatieve oplossingen. Dat vindt Robert de ultieme uitdaging.

Vleermuizen in Abdijkerk Lilbosch
Om verschillende redenen was de verbouwing van de Abdijkerk Lilbosch een bijzonder project. Rob kende de prachtige kapel omdat hij hier getuige was bij het huwelijk van zijn beste vriend. De kerk zou ook na de verbouwing zijn religieuze functie behouden. Dit komt nog maar zelden voor.

Maar het meest bijzondere was het verblijf van zeldzame vleermuizen op de zolder van de kapel.  Daardoor kon de kapel alleen in de winter verbouwd worden; dan overwinterden de vleermuizen elders. Dit gegeven veroorzaakte grote druk op de uitwerking van de plannen, het verkrijgen van de vergunning en vervolgens de uitvoering. De renovatie werd in slechts 5 maanden tijd gerealiseerd. Alles klaar vóór de wederkomst van de vleermuizen.

Ook de nieuwe glas-in-lood ramen en een eigentijds strak interieur (inclusief doopvont en biechtstoelen!) heeft de architect mogen vormgeven. Het resultaat is werkelijk schitterend en daar is Rob zeer trots op.

Private Kwaliteitsborging
Privaat wat kan, publiek wat moet

Wij staan aan de vooravond van een grote verandering op het gebied van het bouwtoezicht in Nederland. Kern van de nieuwe Private Kwaliteitsborging (PKB) is dat de bouwpartners zelf hun kwaliteitsborging moeten regelen. De overheid verwacht dat het nieuwe privaat stelsel betere garanties biedt dat aan het Bouwbesluit wordt voldaan en de markt zal prikkelen om een kwaliteitssprong te maken.

De overheid kijkt in het vervolg alleen naar welstand, ruimtelijke ordening en veiligheid. Private partijen zorgen zelf voor het voldoen aan het Bouwbesluit. Vergelijk het maar met de APK in de autobranche.

De bekende handschoen
Uiteraard pakken wij de handschoen op, zegt Rob overtuigend. Als architectenbureau dragen wij graag ons steentje bij om de kwaliteit van de bouwwerken te verbeteren. Wij hebben de kennis en ervaring in huis. Deze kennis kunnen wij ook delen met onze partners in de bouwketen en collega-architecten.

De brancheorganisatie (Bond van Nederlandse Architecten, de BNA) werkt aan een erkenningsregeling. Daarmee kunnen de architecten aantonen dat zij inhoudelijk en organisatorisch in staat zijn de kwaliteit van vele soorten gebouwen te borgen.

Wij volgen de ontwikkelingen op de voet en mocht u vragen hebben, dan staat Rob voor u klaar.
Zijn email: rhubert@satijnplus.nl.

Lees meer

van Lilian Zeekaf