“Kunnen wij iets leren van de eendagsvlieg?”

Geen tijd te verliezen
We hebben geen tijd te verliezen als om het halen van de klimaatdoelstellingen gaat. Om niet in paniek te raken raadpleeg ik eeuwenoude principes.

“Biodiversiteit bracht me bij de eendagsvlieg,
die heeft immers ook geen tijd te verliezen”.

Eendagsvlieg
Stel dat de eendagsvlieg zo een drang zou ontwikkelen om twee dagen te leven. Wij mensen houden immers ook van groei. Zo laten cijfers zien dat we in 400 jaar tijd in aantal gegroeid zijn van 800 miljoen naar 8000 miljoen; 8 miljard dus. Onze levensverwachting is in de afgelopen 200 jaar geëvolueerd van 50 naar 80 jaar. Dat zijn zeer verontrustende ontwikkelingen in de biodiversiteit.

Levenskwaliteit
Als ik terugga in de geschiedenis zie ik een constante drang naar ontwikkeling, ook kennisontwikkeling, vandaag noemen we dat innoveren. In de geschiedenis ben ik een groot voorbeeld tegen gekomen, Leonardo da Vinci.  Hij was een veelvuldig mens. Hij was architect, uitvinder, ingenieur, filosoof, natuurkundige, scheikundige, anatomist, beeldhouwer, schrijver en schilder. Een Homo Universalus oftewel een genie. Omstreeks 1500 was hij rond de 50 jaar en had dus geen tijd te verliezen.

Genie of Geniaal
Ik ben zelf geen genie en als je dat niet bent moet je ervoor zorgen dat je geniaal bent. Onze grondlegger van SATIJNplus Architecten, Piet Satijn, was ook geen genie, wel geniaal. Hij zorgde voor een diversiteit om zich heen, waardoor hij een Bureau Universalus, oftwel een geniaal bureau stichtte.

Bureaudiversiteit
We hebben in de afgelopen 56 jaar de bureaudiversiteit in stand weten te houden. We hebben een zogenaamd ‘breedwerkend’ team, dat alle opgaven in ons vak aan kan. Daar waar we specialismen te kort komen, vullen we dat aan door samenwerking. Onze focus ligt bij bestaand vastgoed. We hebben met ons specialisme, het restaureren van gebouwen, een evolutie doorgemaakt. We zien een ontwikkeling van technische restauratie van monumenten, naar transformatie van monumenten, naar de verduurzaming van monumenten. Door onze diversiteit en expertise zijn we in staat om met ambacht, materialenkennis, wetenschap, kunst en creativiteit dagelijks bij te dragen in de klimaatdoelstellingen.

Keuzes maken
In een dringende situatie, zoals klimaatverandering, waar constant keuzes gemaakt moeten worden is focus van belang. Zo heeft de eendagsvlieg ervoor gekozen om bijvoorbeeld niet te evolueren tot strontvlieg. Hij heeft daardoor zijn volledige leven in balans en geniet van ieder moment van de dag………….

Lees meer

van Harold Janssen