Kennismaken met Maichel Bessems.

Over internetdeskundigen, vluchtgevaar en het ruige Ierland
“Het meest markante onderdeel van de PI in Breda, de koepel zelf, is enkele jaren geleden al hersteld, vertelt architect Maichel Bessems van SATIJNplus Architecten. Nu gaat het om de buitenschil, legt hij uit”. Een passage uit een artikel in een van de vaktijdschriften over de bouw.

Geen architect
Maichel Bessems kan er wel om lachen. Als projectleider van de restauratie- en transformatieprojecten is hij vaak op de bouw te vinden. Hij is géén architect. Onwetendheid, zegt hij. Journalisten, maar ook anderen weten niet dat bij een allround architectenbureau, een grote diversiteit aan functies te vinden is.

Ik moet zelf bekennen dat ik tijdens mijn studie ook gedacht heb dat ik bij een aannemer zou gaan werken, maar het liep anders. Maichel kreeg de kans het team BCT (bestekken, calculaties, toezicht) van SATIJNplus te versterken.

Mijn restauratiekennis heb ik gaandeweg opgedaan. Veel geleerd van mijn collega’s, de ‘oude rotten’ in het vak. Niet alleen de technische kennis en het herkennen van historische elementen hebben zij mij bijgebracht.

Hun respect en de liefde voor monumenten, dat was zo bijzonder! Zij hebben mij in positieve zin besmet.

Niet volgens het boekje
Als het werk van de architect klaar is, dán komt Maichel in actie. Het bestek wordt geschreven en er wordt gecalculeerd. Inschattingen maken van de te verwachten kosten. Wetende dat in de praktijk niet alles volgens het boekje verloopt, is dit iedere keer weer een uitdaging. Zeker bij restauratieprojecten. Vaak is er in het voortraject te weinig tijd, budget en middelen (denk bijvoorbeeld aan ontbrekende steigers) om het monumentale pand op details te kunnen beoordelen. Dan is het een pré als je kunt putten uit je ervaring.

Euforie
De praktijk moet uitwijzen of jouw inschatting juist is. Is de restauratie uitgevoerd binnen de gewenste tijd, het budget én volgens de hoge kwaliteitsnormen, dan is er euforie!
Niet dat Maichel dan op de tafel gaat springen, dat past niet bij deze ingetogen collega. Uitbundig kan hij wel zijn, maar dat bewaart hij voor de Carnaval!

Internetdeskundigen
Maichel heeft circa 30 projecten onder zijn hoede. Restauratieprojecten met bouwkosten van 10.000 Euro tot 1 miljoen, zoals de Basiliek in Meerssen (Zuid-Limburg). Restauratieplannen opstellen, het van A tot Z voorbereiden van de uitvoering en subsidieaanvragen regelen bij de Rijksdienst, Provincie of Gemeente. Vaak een ingewikkeld proces waarbij je op de hoogte moet zijn van de laatste wet- en regelgeving.

Eigenaren van monumentaal vastgoed beginnen er vaak energiek aan. Deze “internetdeskundigen” moeten dan halverwege erkennen dat ze vastlopen.

Mond-tot-mondreclame
Verwezen door een overheidsinstantie of via via, komen de eigenaren uiteindelijk toch bij ons terecht. En geloof mij, zegt Maichel overtuigend: de kosten om ons bureau in te schakelen verdienen ze dubbel en dwars terug! Wij kennen de regelgeving als onze broekzak en weten wat wel en niet subsidiabel is. Het is vaak nog een klus om de opdrachtgevers ‘in toom’ te houden, vult hij met een glimlach aan. Nee, wij gaan niet buiten ons boekje. De reputatie van ons bureau houden wij hoog.

Vluchtgevaar
De bekende koepelgevangenis in Breda (inmiddels heeft het gebouw deze functie niet meer), was een van de meest interessantste projecten voor Maichel. Een veelzijdig project met ongekende veiligheidsmaatregelen.

Vanwege het vluchtgevaar moesten alle steigers worden ingepakt en beschot. Zonder overleg iets in de planning of aanpak wijzigen was not done. Over iedere handeling moest worden nagedacht en gecommuniceerd. Van de bouwpartners werd veel verwacht. Het intensieve contact en groot verantwoordelijkheidsgevoel hebben voor een hecht team gezorgd, met een prachtig eindresultaat. Een project waar Maichel met recht trots op is.

Ierland
Maichel kijkt met grote voldoening terug op zijn trip naar het ruige, imponerende Ierland. Tijdens de restauratie van de PI Breda, kreeg een klein team de kans om, in opdracht van de toenmalige Rijksgebouwendienst, specifieke hoogwaardige natuursteen uit te zoeken in Ierland.
Een bijzonder en leerzaam bezoek aan de indrukwekkende groeves. Nog steeds heeft hij veel profijt van de daar opgedane specialistische kennis.

Toekomstbeeld?
Maichel weet wat hij wil. Hij ziet nog voldoende uitdagingen liggen bij SATIJNplus. Het bureau blijft in beweging en anticipeert op nieuwe ontwikkelingen in de markt. Maichel wil graag samen met zijn collega’s en andere (keten)partners, nog betere ideeën, producten en diensten bedenken.

Dus, zoals we tijdens de Carnaval zingen: “Sjeng aon de geng!”

Lees meer

van Lilian Zeekaf