In Memoriam.

Paul L.M. Schuffelers, architect AvB BNA

21 juni 1947              Maastricht           1 augustus 2020

Op 1 augustus 2020 is onze oud-collega Paul Schuffelers, architect, plotseling overleden.

Paul werd in Maastricht op 21 juni 1947 geboren. Hij behaalde in 1964 het einddiploma HBS-B aan het Henric van Veldeke College te Maastricht en studeerde vervolgens Bouwkunde aan de HTS te Heerlen. Deze studie rondde hij in 1968 af. Aansluitend trad hij als bouwkundige in dienst bij het jonge architectenbureau van Ir. Piet Satijn in Maastricht en gelijk-tijdig startte hij de opleiding architectuur aan de Academie van Bouwkunst te Maastricht.

Na de afronding van zijn architectuurstudie zette hij zijn loopbaan bij Architectenbureau Satijn voort als architect. In 1978 trad hij toe als architectpartner en werd hij lid van de meerhoofdige directie.

Bureau Satijn bood de jonge Paul Schuffelers veel mogelijkheden en gaf hem kansen in bijna alle sectoren van de bouw, van nieuwbouw tot restauratie en van woningbouw tot utiliteitsbouw. Paul greep die kansen gretig aan en toonde zich een snelle en creatieve ontwerper en een energieke en enthousiasmerende leider van elk projectteam waaraan hij leiding gaf binnen het architectenbureau.

Hoewel zijn werkveld altijd onveranderd breed gebleven is, tekende zich in zijn ontwerpen voor nieuwbouw een bijzondere belangstelling af voor de toepassing van nieuwe materialen en technieken.

In het ontwerp voor de radiostudio van de Regionale Omroep Zuid in Maastricht en voor de verkeerstoren op Maastricht-Aachen Airport te Beek introduceerde hij de carrosserie-bouw in zijn architectuur. In het ontwerp voor verzorgingshuizen in Brunssum en Heythuysen paste hij geprefabriceerde betonnen gevels niet alleen als bouwmethodiek toe, maar vooral ook als uitgangspunt voor de architectonische vormgeving en detaillering.

Zijn belangstelling voor restauratie en herbestemming van monumentale gebouwen bleef zijn carrièrelang bestaan, getuige zijn gedurfde plan voor de herbouw van de 14e eeuwse Andrieskapel voor het SHCL-archief en de zorgvuldige restauratie van het Grand Hôtel du Levrier et de l’Aigle Noir voor de Industriebank LIOF, beiden in het Maastrichtse Boschstraat-kwartier.

In 2004 besloot Paul zijn actieve loopbaan als architect te beëindigen om meer tijd en aandacht te kunnen geven aan zijn gezin en aan zijn interesses buiten de architectuur w.o. kunst, natuur, de jacht en het verzamelen van bijzondere voertuigen.

De directie en medewerkers van SATIJNplus Architecten in Born zullen zich Paul Schuffelers blijven herinneren als een gedreven collega en een inspirator van ons bureau.

Born, september 2020

Lees meer

van SATIJNplus Architecten