Herbestemming monumentaal pand? Let op rookwerendheid paneeldeuren.

brandwerendheid, rookwerendheid, paneeldeuren, monument, herbestemming

Bij herbestemmingen worden we regelmatig geconfronteerd met bestaande historische deuren die ná de herbestemming een brandwerendheid moeten hebben van 30 minuten. Hier hebben we in het verleden al principedetails voor opgezet en dit laten onderbouwen door GBB, het kenniscentrum voor veilig bouwen. Hierdoor wordt het als een gelijkwaardigheid geaccepteerd door het bevoegd gezag.

 

Wijziging regelgeving

Nu is per 1 juli 2021 de regelgeving gewijzigd. Het principe dat een bouwkundige constructie die een brandwerendheid heeft van 30 minuten, 20 minuten rookwerend is, is komen te vervallen. In het Bouwbesluit is artikel 2.94a toegevoegd. In dit artikel worden eisen gesteld aan een bouwkundige constructie voor koude rook (Ra: 20 graden) en warme rook (R200: 200 graden).

Andere eis bij herbestemming

Deze nieuwe eis voor de rookwerendheid geldt bijna alleen voor nieuwbouwprojecten. Bij herbestemming of wijziging van een woonfunctie geldt de rookwerendheid eis van R200. Deze eis geldt voor de bouwkundige constructie tussen de woonfunctie en een beschermde route (zie artikel 2.95 lid 2). Als er bijvoorbeeld in een oud monumentaal klooster studio’s worden gerealiseerd en de vluchtroutes leiden via een gemeenschappelijke gang naar buiten, dan moeten alle toegangsdeuren naar de studio’s brandwerend en rookwerend zijn.

Monumentale kozijnen

De kozijnen met de toegangsdeuren naar de studio’s moeten vervangen worden om aan de eisen te kunnen voldoen. Bij niet-monumentale gebouwen kan dit, maar bij monumentale gebouwen hebben we te maken met de Monumentenwet. Monumentale onderdelen mogen namelijk niet zo maar vervangen worden volgens de Monumentenwet (behoud gaat voor vervangen).

Hoe hebben wij dit opgelost?

Om deze reden hebben wij de principedetails aangepast, waardoor monumentale kozijnen inclusief (paneel)deuren wel aangepast kunnen worden, zodanig dat deze ook brand- en rookwerend zijn. In de aangepaste principedetails zijn de sponningen opgedikt, een rook- en brandwerende sponningprofiel en een valdorpel toegevoegd. Roel Geys van GBB heeft de principedetails onderbouwd in een notitie. Afgelopen week is de eerste vergunning verleend waarbij de gelijkwaardigheid is goedgekeurd qua rook- en brandwerendheid!

Wij zijn blij met deze goedkeuring, zeker voor onze opdrachtgever. Het is voor ons steeds weer een uitdaging om alert, creatief en met kennis en ervaring te reageren op de actuele en (steeds) wijzigende bouwregelgeving. Wij denken graag, samen met deskundige partners, in oplossingen en zoeken altijd naar mogelijkheden. Heeft u een vraag over brandveiligheid bij bestaand vastgoed? Aarzel niet en neem via mail contact met collega Bart Homberg op

Lees meer

van SATIJNplus Architecten