Een foutje in het bouwbesluit.

Als bouwkundige kom je vaak in aanraking met het Bouwbesluit. Elk project is specifiek en zal moeten worden getoetst aan het Bouwbesluit. Of het nu om nieuwbouw van kantoren gaat, een renovatie/herbestemming van een zorgcomplex of een uitbreiding van een distributiehal. Alle projecten moeten getoetst worden aan het Bouwbesluit.

Wij toetsen iedere keer weer welke artikelen van het Bouwbesluit van toepassing zijn op het project. Dat doen wij niet alleen, maar samen met externe adviseurs. Het toepassen van het Bouwbesluit is elke keer weer een uitdaging.

2018 Wijzigingen  Bouwbesluit
Per 1 januari 2018 is het Bouwbesluit gewijzigd. Met deze wijziging van het oude ‘Bouwbesluit 2012’ wordt ondermeer invulling gegeven aan de voorschriften voor duurzaam bouwen en wordt de grenswaarde voor de concentratie van asbestvezels aangepast.

Tijdens het controleren van een project waarbij de bestaande harmoniezaal uitgebreid wordt kwam ik er achter dat de eisen voor isoleren bij verbouw ook aangescherpt zijn.

Isoleren bij verbouw
Vóór 1 januari 2018 was alleen bij uitbreiding van een woonfunctie de nieuwbouweisen voor isoleren van toepassing. Voor de overige functies gold ‘het rechtens verkregen niveau’ zoals het Bouwbesluit het verwoordt. Dit hield in dat bij een uitbreiding de isolatie even dik moest zijn als de isolatiedikte in het huidige gebouw met een minimale ondergrens.

Na 1 januari 2018 zijn echter de nieuwbouweisen van isoleren van toepassing. Dit houdt in dat er bij het uitbreiden van een winkel of kantoor een veel dikkere isolatie moet worden toegepast.

Nu is dit uiteraard geen verkeerde wijziging voor de meeste gebruiksfuncties, maar niet bij alle gebruiksfuncties. Voor een distributiehal waarbij de poorten grotendeels de hele dag open staan geldt deze eis ook. Vreemd toch?

 Bij twijfel, checken.
Ik twijfelde in eerste instantie aan deze wijziging. Samen met mijn collega Rob Hubert gingen wij op onderzoek uit. We hebben zelfs in het staatsblad 2017 494 datum 13 december 2017 gekeken. Hierin staat de wijziging van het tabel 5.1. wel, maar wordt deze wijziging niet toegelicht zoals bij de overige wijzigingen. Hierdoor twijfelden wij of deze wijziging niet een ‘foutje’ is in het Bouwbesluit.

Diepgaand Onderzoek
Wij wilden het nu zeker weten en hebben contact opgenomen met verschillende adviseurs en gemeenten om te informeren hoe zij met de wijziging om gaan. De wijziging is gepubliceerd in het Staatsblad en moet dus nageleefd worden was hun conclusie. Tja, dat vonden wij te gemakkelijk.

Ik zal u niet vermoeien met ons verdere onderzoek en de verwarring bij alle bouwpartijen en adviseurs, maar na veel mailverkeer met allerlei instanties en vele telefoontjes later, kunnen wij melden dat het Ministerie inderdaad erkend heeft dat de genoemde wijziging in het bouwbesluit inderdaad een onbedoelde wijziging met onbedoeld effect betreft.

Rectificatie volgt
Momenteel moet je wetgeving volgen: ”bij een uitbreiding moeten de nieuwbouweisen voor isoleren worden aangehouden bij alle gebruiksfuncties …” , want het staat zo in het huidige Bouwbesluit.

Deze onbedoelde wijziging wordt weer teruggedraaid. De vraag is uiteraard binnen welke termijn. Ik hoop dat de rijksoverheid snel iets publiceert, zodat alle partijen in de bouw weten waar ze aan toe zijn en er geen discussies ontstaan met gemeenten over het toepassen van de wettelijke regel.

Uitdagend
Het vinden van een ‘foutje’ in het Bouwbesluit is een van die dingen die ons werk uitdagend en leuk maakt. Dat de wijziging teruggedraaid wordt is op zich goed. Maar in de huidige tijd van verduurzamen moet er wel stilgestaan worden dat het Bouwbesluit de minimale grens is.

Opdrachtgevers, architecten, adviseurs en bouwbedrijven staan vrij om gebouwen energetisch beter uit te voeren dan de minimale eis.

En die uitdaging gaan wij in ieder geval graag aan!

Bart Homberg
BIM modelleur

Lees meer

van SATIJNplus Architecten