Wijktransformatie & Participatie

Duurzaam transformeren voor de toekomst.

Energietransitie

Duurzaam transformeren is het verbeteren van de woonkwaliteit, de energiehuishouding en de architectonische kwaliteit van de woningen. Het liefst leggen we de lat hoog in een project en realiseren we een excellente gebouwschil, wekken we voldoende hernieuwbare energie op om energieneutraal te zijn, passen we circulaire materialen toe die minimaal belastend zijn voor het milieu én verbeteren we de ruimtelijk kwaliteit. Echter de realiteit is dat simpelweg niet alle ambities ineens waargemaakt kunnen worden en dat er een balans gezocht moet worden tussen de ambitie én de investeringsmogelijkheden van de opdrachtgever. Wij helpen onze opdrachtgevers om de juiste keuze te maken, zodat de woningen klaar zijn voor de toekomst. Beeld Boostenwijk Maastricht (links): Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Wijktransformatie

Er zijn talloze (vooroorlogse) woonwijken die niet meer voldoen aan de huidige wooneisen en aan een aangename leefomgeving. Een integrale duurzame renovatieaanpak bestaat uit het oppakken van technische, juridische, economische én sociale aspecten in samenspraak met woningeigenaren en bewoners. Onze aanpak leidt tot:

– optimaal wooncomfort
– lage energierekening
– stijging vastgoedwaarde woningen
– meer aandacht voor veiligheid, kindvriendelijkheid en groen
– realiseren van parkeervoorzieningen
– terugdringen van CO2
– (eventueel) levensloopbestendig wonen
– circulair bouwen