Blikvangers in een groenrijke omgeving.

Afgelopen zomer klonk het startschot voor de verkoop van 51 marktwoningen van fase vijf en zes in Kloostervelden Sterksel. 32 woningen van fase vijf en zes zijn, in opdracht van CRA Vastgoed en in samenwerking met Huybreghts Relou en Palte, door ons ontworpen.

De woongemeenschap Providentia in Sterksel, Noord-Brabant, wordt herontwikkeld tot ‘Kloostervelden’, een levendige woonwijk waarin mensen met én zonder (verstandelijke) beperking samen kunnen optrekken. Het terrein van Stichting Kempenhaeghe, expertisecentrum voor onder andere epilepsie en slaapproblemen, ligt tussen het dorp Sterksel (gemeente Heeze-Leende) en de Strabrechtse heide. De nieuwe kleinschalige (zorg)woningen zijn een thuis voor mensen met epilepsie en/of een andere specifieke zorgbehoefte. Daarnaast is er plek voor ongeveer 200 marktwoningen, verschillend in formaat, opzet en uitstraling. Het thema ‘landelijkheid’ is de rode draad.

Een nieuw jaar, twee nieuwe fases
Ons team stond in een eerdere fase aan de wieg van de stedenbouwkundige uitwerking van ‘Kloostervelden’ waarbij veel aandacht is besteed aan hoe de oude en de nieuwe bewoners gaan samenleven in de nieuwe wijk. Door optimaal gebruik te maken van de bestaande prachtige natuur is er ruimte voor ontmoeting. Ook de restauratie en herbestemming van het klooster is voortvarend opgepakt. Door de huisvesting van de dagbesteding, kantoren en horeca in dit monument, is het gebouw nu het levendig middelpunt van de nieuwe wijk. Vorig jaar zijn maar liefst twee nieuwe bouwfases gestart op dit groenrijke terrein; fase vijf en zes. Deze twee fases kenmerken zich door een eigen uitstraling en architectuur, passend bij de context van de plek.

Diversiteit voert de boventoon
Fase vijf is met een knipoog naar het dorpse karakter ontworpen en geeft ruimte voor de realisatie van negen rijwoningen, zeven levensloopbestendige woningen en negen vrije kavels. De levensloopbestendige woningen en rijwoningen zijn aan elkaar verbonden middels een gezamenlijk binnenterrein. In het blok van de rijwoningen is een hoekverdraaiing aangebracht om stedenbouwkundige diversiteit te creëren in het gebied. Hierdoor zijn er twee bijzondere rijwoningen ontstaan met een spievormige plattegrond, een plattegrond die duidelijk afwijkt van de standaard.


3D-impressie door Architectuurproducties

Fase vijf
In fase vijf hebben we gekozen om hoogteaccenten, in combinatie met een dwarskap, in de woningblokken toe te passen. Zo markeren wij de geleidelijke overgang van bebouwing naar landschap. Hierdoor ontstaat een diversiteit in kleur en materiaal. Volrode baksteen gevels wisselen zich af met wit keimwerk en voeren de boventoon, afgedekt met een antracietkleurige zadeldak.

Fase zes
Daarentegen conformeert de architectuur van fase zes zich juist aan haar groenrijke omgeving. In de groene omgeving omringd door een groene brink, bos, akkers en laanbeplantingen worden zeven vrijstaande woningen, bestaande uit drie verschillende types, en negen rijwoningen gebouwd. Een stedenbouwkundige/architectonische blikvanger in de vorm van twee ruime vrijstaande woningen, die dwars op het perceel zijn gepositioneerd, markeert de entree van fase zes. De lange laan met bomen wordt aan de overzijde begeleid door de overige vijf vrijstaande woningen. De rijwoningen, die aan de overzijde van de groene brink staan, hebben eenzelfde opzet als de rijwoningen van fase vijf, alleen is de architectuur familiair aan die van de vrijstaand geschakelde woningen van fase zes. Een architectuur van rode keramische dakpannen, die overvloeien van de vijfde gevel (schuindak) naar de verticale gevels. Beplankte houten gevelaccenten zorgen voor voldoende afwisseling tussen de volrode bakstenen.  De expressievolle goot- en daklijsten zetten de puntjes op de i. Binnen deze gevelarchitectuur hebben wij stedenbouwkundige accenten aangebracht zoals hoogteaccenten, een dwarskap of een houten omkadering.


3D-impressie door Architectuurproducties

Duurzaamheid
Binnen de genoemde fases is er natuurlijk ook aandacht voor duurzaamheid. De woningen worden standaard gerealiseerd zonder gasaansluiting. In plaats van het traditioneel verwarmen van water binnen de woningen zal dit voortaan met een warmtepomp gebeuren. Als de toekomstige bewoners kiezen voor het aanbrengen van zonnepanelen kunnen de woningen een EPC van 0 behalen.

Stikstofhectiek
Volop in het nieuws en ook dit nieuwbouwproject kreeg er mee te maken; de uitspraak van de Raad van State over de stikstofproblematiek. In mei 2019 oordeelde zij dat er niet langer vergunningen mogen worden verleend op basis van de PAS (Programma aanpak Stikstof) voor activiteiten die leiden tot meer stikstofuitstoot. Voortaan moet vooraf bewezen worden dat de natuurwaarden niet worden aangetast. Kloostervelden ligt in de buurt van zo’n beschermd natura 2000-gebied, een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden, namelijk de Strabrechtse heide & Beuven. Uit ecologisch onderzoek is gebleken dat de stikstofuitstoot door het project niet stijgt waardoor een aanvraag voor een aanvullende natuurverbinding niet nodig bleek te zijn.

Door dit goede nieuws kan de bouw van fase vijf en zes in het begin van 2020 van start gaan. Wij kijken nu al uit naar nieuwe jaar!

Lees meer

van Ruby Willems