BIM de lijm tussen ontwerpers en modelleurs.

In gesprek met Sandra Wigmans, architect en John Hoeben, BIM Modelleur en projectleider.
Wij BIMMEN al een aantal jaren bij SATIJNplus Architecten. Alhoewel ‘wij’? Het was tot voor kort een feestje van de bouwkundig tekenaars. Van 2D naar 3D was een nieuwe uitdaging; de nieuwsgierigheid en leergierigheid was groot.

De bouwkundig tekenaars werden BIM-modelleurs en waren al snel overtuigd dat het werken in BIM meerwaarde heeft. Het ontwerp was sneller inzichtelijk, niet alleen bouwtechnisch, maar ook constructief en installatietechnisch.

“In het model zit veel informatie en daar kun je wat mee doen. Je ziet direct ‘wat zit waar’. De stap naar het calculeren op basis van BIM is dan niet groot meer. En door de samenwerking met externen, de bouwteampartners, werd het positief spannend. En dat is het nog steeds,” vult John aan. Een van de ‘early adaptors’.

Onbekend maakt onbemind
De ontwerpers binnen ons bureau deelden het enthousiasme van de bouwkundig tekenaars op het gebied van bouwtechnisch tekenen. Als architectonisch communicatie middel werden de modellen echter niet ingezet. Waarom die gepaste afstand? Onbekendheid? Scepsis?
“Wij hebben vanaf dag één het 3D-programma omarmd, maar we hadden een bloedhekel aan de fotorealistische weergave”, vertelt Sandra.

Zij verduidelijkt: “Bij de output van het programma ontbrak elke emotie en menselijke maat. BIM werd dé tool om je technisch product op te zetten en hiermee te communiceren met vakgenoten. Als techneuten onder elkaar. Het product was, voor ons als ontwerpers, niet geschikt voor een presentatie aan een opdrachtgever of een welstandscommissie. Dus; scepsis? Zeker wel. Ook onbekendheid speelde, achteraf gezien, duidelijk mee”.

Samenhokken
Sandra licht de ommekeer toe: “Inmiddels hebben wij een inhaalslag gemaakt. De kennis van de architecten is enorm vergroot. Door met het 3D-programma te werken, ervaringen op te doen en steeds een stapje verder te komen in de wenselijke uitvoering, ontstond er een nieuw product. Dat is gelukt door intensieve, interne samenwerking. Ook fysiek; ontwerpers en modelleurs zitten nu bij of naast elkaar. De lijntjes zijn kort.

Voor de BIM-modelleurs werden onze wensen ook steeds duidelijker. Met hun technische hulp hebben wij nu een mooi product; onze “Architectural Impression”.

AI ofwel Architectural Impression
Wij zijn super blij met de huidige output, onze zogenaamde “Architectural Impression”, met een knipoog naar de bekende AI ofwel Artist Impression. De markt associeert een AI met een fotorealistische rendering die vaak gemaakt wordt door specialistische bureaus. Onze AI is zelf gemaakt, vandaar de aangepaste naamgeving.

Het voordeel van de Architectural Impression is dat deze rechtstreeks van de hand van de ontwerper is. De architect bepaalt de lichtinval, de kleur en het standpunt. Je kijkt, stelt keer op keer bij, totdat je tevreden bent met het eindresultaat. Het risico van ‘ruis op de lijn’ als je deze taak uitbesteed aan derden, wordt nu voorkomen”, aldus Sandra. “Je kunt ook niet van een ander c.q. een externe verwachten dat hij/zij denkt en voelt zoals jij. Dat is irreëel. En op een ander moment kan een fotorealistische weergave wél nodig zijn. Dan is uitbesteden een optie.”

Communicatie anno nu
“Vergeleken met onze start met het 3D-tekenen, werken wij nu de technische modellen veel verder uit. Deze zijn nu bruikbaar als onderlegger voor de impressie” vertelt John. “De architecten hebben ons overtuigd van het belang van (visuele) communicatie naar externen; de opdrachtgever, de toekomstige gebruikers, omwonenden of een welstand- monumentencommissie, om maar enkele van de belanghebbenden in een project te noemen. Dat is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid en niet alleen van de architect.”

Sandra: “Het is onze taak om te zorgen dat de betrokkenen rondom een nieuwbouw- of herbestemmingsproject, het ontwerp begrijpen en het liefst omhelzen en enthousiast uitdragen. Dan is het van belang om sfeer, omvang, kleur en textuur goed over te brengen. Het technisch 3D-model is voor ons de ‘onderlegger’, onmisbaar voor de verdere uitwerking. Van daaruit starten wij en brengen leven in de harde lijnen.”

John vult aan; “Samen met de architect bepalen wij vanuit het 3D-model de kleuren en materialen van bijvoorbeeld wanden, vloeren en plafonds maar ook van de muurvaste en losse inrichtingselementen. Men krijgt op die manier een veel beter idee van de invulling van de ruimtes. De zwarte lijnen die voorheen op een 2D-tekening stonden, krijgen nu vorm en betekenis. Uiteraard tekenen we geen schroefjes en moeren.”

Betaalbaar
Inmiddels zijn wij de testfase voorbij. De opdrachtgever en gebruikers zijn enthousiast over onze Architectural Impressions en dat is natuurlijk het belangrijkste.

En voor diegenen die zich afvragen ‘wat gaat dit extra kosten?’, antwoordt Sandra heel overtuigend – omdat ze de vraag al verwacht – “de extra kosten vallen reuze mee, zeker in relatie tot de projectkosten of ons honorarium. Maar bovenal, een AI draagt bij aan een aangenaam, begrijpelijk en niet-stagnerend communicatietraject. Een traject dat vaak onderschat wordt in tijd, energie en kosten!”

Lees meer

van Lilian Zeekaf