Behoud door ontwikkeling

Behoud door ontwikkeling.

Jos Klijnen (1887- 1973) is een bekende Limburgse stedenbouwkundige en architect.

Hij ontwierp grote stedenbouwkundige plannen ten behoeve van de groei van Geleen.

In de jaren zestig werd ‘de Kluis’ gerealiseerd; portiek etagewoningen aan de Jos Klijnenlaan in Geleen. Nu 60 jaar later voldoen deze woningen niet meer aan de energie- en wooneisen. Stedenbouwkundig voldoet het nog prima en de parkachtige omgeving is tot volle wasdom gekomen.

Raffinement

Door een integrale visie en aanpak komt er een energetisch aantrekkelijke woning tot ontwikkeling. De stedenbouwkundige en architectonische visie van Jos Klijnen hebben we zoveel mogelijk behouden. Monochrome plastieken in een groene parkachtige omgeving. Ogenschijnlijk lijken het allemaal dezelfde blokken, maar er zit veel raffinement in de uitwerking door hoogteverschillen en woon-, zonoriëntatie.

De stedenbouwkundige ritmiek hebben we geaccentueerd in de verschillende entreepartijen. De plastiek is versterkt door grotere balkons. Het kleurenpalet is zodanig samengesteld, dat het monochrome karakter blijft bestaan. Tegelijkertijd is er een nieuwe scherpte in lijnvoering aan toegevoegd.

Van label D naar A.

Energetisch zijn de woningen van label D naar label A gebracht. Het wooncomfort neemt toe en de woonlasten blijven aantrekkelijk. Dat zijn mooie resultaten voor de huurder én de woningcorporatie!

We zijn bijzonder tevreden dat we weer een stukje onbeschermd erfgoed hebben kunnen behouden!

In opdracht van ZO Wonen, uitvoering door Van Wijnen.

Lees meer

van Harold Janssen