Project omschrijving

Woonzorgcentrum De Bron Eijsden

Waar ontmoeten en wonen in elkaar versmelten.

DIFFERENTIATIE

Midden in de dorpskern van Eijsden ligt woonzorgcentrum De Bron.
80 ruime appartementen en woningen zijn verdeeld over drie gebouwen
die samen de groene binnentuin, met een aangename verblijfskwaliteit, omsluiten.
Het woonzorgcentrum maakt onderdeel uit van het nieuwe centrumplan
van Eijsden.

De drie gebouwen hebben allen een eigen identiteit, dat tot uiting
komt in de materialisatie, kleurgebruik en het architectonisch totaalbeeld.
Dit gedifferentieerd beeld werd nagestreefd vanuit de stedenbouwkundige visie.
Op de begane grond is ruimte gecreëerd voor de ontmoetingsplek, de huiskamer
met restaurant en terras, grenzend aan de groene binnentuin
maar ook de waterpartij en de historische Martinuskerk
aan het Beusterhof.

ONTMOETEN

Woonzorgcentrum de Bron is een vervangende nieuwbouw
en tevens een uitbreiding van het zorgaanbod van Envida in de kern van Eijsden.
Het woonzorgcentrum is ontworpen voor mensen met een lichamelijke beperking
die op zelfstandige basis kunnen wonen, maar ook voor mensen met
psychogeriatrische problematiek.

De centrale ontmoetingsplek benadrukt de relatie van het woonzorgcentrum
met haar omgeving. Hier kunnen bewoners, als ook buurtbewoners
een maaltijd kunnen nuttigen of deel nemen aan diverse activiteiten.