Project omschrijving

Vrieheide Heerlen

Onderzoekend verduurzamen.

demonstratiewoning

De eerste modernistische woonwijk voor arbeiders van de kolenmijnen
werd in 1959 gerealiseerd in het oostelijke stadsdeel
Heerlerheide in Heerlen. Vrieheide is een stedelijke tuindorpwijk met modern en rank
vormgegeven woonblokken, alle bestaande uit een module van zes woningen.
Door de jaren heen is het eenduidig en samenhangend beeld
van de wijk uit het zicht verloren geraakt.

In dit project is een demonstratiewoning in Vrieheide verduurzaamd door middel van
ketensamenwerking en het TIORC concept. TIORC, Totaal, Integraal, Optimaal, Renovatie Concept,
waarbij de commerciële partners ervaring opdoen met het renoveren van woningen.

Partners van het project zijn de buurtcoöperatie Vrieheide, gemeente Heerlen,
Zuyd Hogeschool en Center of Expertise NEBER.

Energietransitie

Het TIORC project onderzoekt hoe men een woning het beste
kunt renoveren om de (bestaande) woningvoorraad in de toekomst
energiezuiniger te maken. Bij de demonstratiewoning draaide
het om zoveel mogelijk innovatieve technieken met elkaar
te combineren om vervolgens te monitoren.

De woning is onder andere voorzien een all-electric concept
bestaande uit pv-panelen met energieopslag en een warmtepomp
die de woning via wandverwarming verwarmt. Een geïntegreerde regeling
zorgt voor het energiemanagement van de gehele woning.
Verder zijn de voor- en achtergevel vervangen door nieuwe, hoogwaardige
geïsoleerde gevels. Al deze technieken zorgen er voor
dat de woning een energielabel A++ heeft.