Project omschrijving

Vincentiushof Venray

Het gevoel van ‘thuis’ in een verzorgende omgeving.

Het gevoel van thuis

In opdracht van de Zorgroep is op het terrein van het Vincentiushuis in Venray,
een aantrekkelijke, kleinschalige woon– en leefomgeving gerealiseerd; het ‘Vincentiushof’.

Het gevoel van ‘thuis’ in een verzorgende omgeving heeft alle aandacht gekregen.
Er zijn nu tien groepswoningen voor mensen met dementie (per woning 7 bewoners).
Ook bewoners van het huidige verpleeghuis Beukenrode in Venray hebben in de Vincentiushof hun intrek genomen.

WOONGROEPEN

Daarnaast biedt de organisatie ‘Vincent van Gogh voor geestelijke gezondheidszorg’,
in twee woongroepen huisvesting aan een groep ouderen met een psychogeriatrische aandoening.
Onze partners in dit project: Smeets Bouw, Breman, Energa en Volantis.