Project omschrijving

Spoorkolonie Sittard

Nieuwe woning achter bestaande gevel.

beschermd stadsgezicht

De Sittardse wijk Spoorkolonie, in de volksmond als “Sjpoarkolonie” genoemd,
is in de jaren twintig van de vorige eeuw als tuindorp voor het spoorwegpersoneel
en hun gezin gebouwd. Vanwege de status als beschermd stadsgezicht
moesten de bestaande karakteristieke gevels en het stedenbouwkundig ensemble bewaard blijven.
Deze waardering maakte het mogelijk om achter de karakteristieke en
authentieke gevel een hedendaags woonproduct te realiseren,
dat voldoet aan het huidig wooncomfort.

Er is gestreefd naar een optimalisatie van het woonproduct,
zowel binnenshuis als buitenshuis. Het formuleren van
een toekomstbestendig woonproduct resulteerde in een gevarieerd woningaanbod
van grondgebonden woningen en appartementen. Deze variëteit
komt het karakter van de wijk, de sociale cohesie en
opbouw van de wijk ten goede.

energietransitie

Door middel van de herstructurering binnen de stedenbouwkundige structuur
kon het binnenterrein van het bouwblok ontsloten worden. Het achterterrein van de
woningen is weliswaar verkleind, maar in praktisch gebruik vergroot, door parkeren op
eigen grond mogelijk te maken. Het binnenterrein van het bouwblok
is mede hierdoor geoptimaliseerd en voorzien van een collectief middengebied met
een groenvoorziening voor algemeen gebruik.

Achter de  historische gevel is nieuwbouwkwaliteit gerealiseerd.
Hierdoor is het eenvoudig om in de nabije toekomst aan te sluiten
op het Groene Net. Op dat moment zullen de woningen voldoen aan
energielabel A+.