Project omschrijving

Spoorkolonie Sittard

Nieuwe woning achter bestaande gevel.

beschermd stadsgezicht

De Sittardse wijk Spoorkolonie, in de volksmond als “Sjpoarkolonie” genoemd,
is in de jaren twintig van de vorige eeuw als tuindorp voor het spoorwegpersoneel
en hun gezin gebouwd. Vanwege de karakteristieke uitstraling
van de woningen en de aanwijzing tot beschermd stadsgezicht zijn
de bestaande gevels en het stedenbouwkundig ensemble bewaard gebleven.
Mede door deze waardering is het hedendaags woonproduct, dat voldoet aan het
huidig wooncomfort,achter deze karakteristieke en
authentieke gevel gerealiseerd.

Er is gestreefd naar een optimalisatie van het woonproduct
zowel binnenshuis als buitenshuis. Het formuleren van
een toekomstbestendig woonproduct resulteerde in een gevarieerd woningaanbod
van grondgebonden woningen en appartementen. Deze variëteit
komt het karakter van de wijk ten goede en de
sociale cohesie en opbouw van de wijk.

energietransitie

Door middel van de herstructurering binnen de stedenbouwkundige structuur
kon het binnenterrein van het bouwblok ontsloten worden. Het achterterrein van de
woningen is weliswaar verkleind, maar in praktisch gebruik vergroot door parkeren op
eigen grond mogelijk te maken. Het binnenterrein van het bouwblok
is mede hierdoor geoptimaliseerd en voorzien van een collectief middengebied met
een groenvoorziening voor algemeen gebruik.

De energietransitie heeft ervoor gezorgd dat de bestaande woningen met
energielabel G verbeterd is naar energielabel A. In de nabije toekomst is
voorzien op aansluiting op het Groene Net, op dat moment wordt
het energielabel A+ gehaald