Project omschrijving

Oude Egge Brunssum

compacte tuindorpkolonie.

één eeuw oud

De voormalige mijnkolonie met 239 woningen is in 1918 ontworpen
volgens de principes van het tuindorp. In De Egge spelen diverse kwaliteitsvraagstukken die,
binnen de cultuurhistorische context
van de mijnkolonie, opgepakt dienden te worden. De woningen zijn een eeuw oud
waardoor de energetische en bouwtechnische kwaliteit te wensen overlaten.

Samen met Weller, BAM, gemeente Brunssum en bewoners hebben we onderzocht
hoe de wijk te revitaliseren door zorg te dragen voor een goede woonkwaliteit
met toekomstbestendige woningen.

beeldherstel

De mijnkolonie is door haar architectonische gaafheid
sinds 2009 een beschermd stad/-dorpsgezicht.
De nieuwe gezinswoningen worden voorzien van deze beeldkwaliteit.
Het beeldherstel wordt teruggebracht door behoud van nok- en goothoogte,
gevelindeling en de bekende beeldkenmerken van Jan Stuyt.

Naast herstructurering ondergaat de Oude Egge een energietransitie
ter verbetering van het wooncomfort, van energielabel G naar A++.
De aansluiting op het mijnwater project zorgt voor
een gasloze wijk.

Momenteel wordt er hard gewerkt aan de afronding van fase 1,
de sloop en vernieuwing van
het oude hart van de wijk.

Beelden Oude Egge Brunssum:
Bam Wonen