Project omschrijving

MFA West Kerkrade

Affectief monument inzetten als multifunctionele accommodatie.

De kirch in het midde losse

De gemeente Kerkrade heeft een aanbestedingsprocedure gestart voor
de realisatie van een nieuwe, multifunctionele accommodatie, genaamd MFA Kerkrade.
SATIJNplus Architecten heeft i.s.m. Smeets bouw, Sjef Ubaghs installatietechniek
en EPM deze opdracht verworven en zijn in 2017 gestart met de uitvoering.

Deze multifunctionele accommodatie is gehuisvest in het voormalig kerkgebouw,
De Onze-Lieve-Vrouw van Altijddurende Bijstandkerk in Kerkrade.
Het herbestemmen van de kerk tot een multifunctionele accommodatie had
de voorkeur bij de bewoners van de omliggende wijk.

Hoewel de kerk geen monument is, beschouwt SATIJNplus Architecten het als een
affectief monument. Van oudsher heeft de kerk een grote betekenis voor de wijk
en haar bewoners. De visie was dan ook om de kerk zoveel mogelijk onaangetast te laten,
“de Kirch in het midde losse”.

EXPRESSIE

Daadkracht is nodig voor een krachtig concept en een radicale nieuwe oriëntatie naar
het Noorden. Door het weghalen van de absis en de bijgebouwen ontstaat er een
groot, open gat in de lengte as van de kerk. Het openen van de kerk biedt perspectief en kansen.
Het zorgt voor een goede belevingswaarde van het kerkelijk interieur en tegelijkertijd
vormt het de kans om de nieuwe entree expressie te geven. Door het verplaatsen van de entree
opent de gesloten noordgevel zich naar de nieuwe groene ruimte en de wijk.

In het middenschip wordt de kerk op de begane grond voorzien van een
horecavoorziening en een aantal multifunctionele ruimtes,
variabel in grootte. Dit biedt de gebruikers de mogelijkheid om naargelang de behoefte
een geschikte ruimte te creëren, of het nu gaat om flexibele werkplekken, vergaderruimte,
(partij)repetities, dagbesteding of anderszins. De verdieping zal ruimte bieden aan een
grote multifunctionele zaal waarbij het groot podium uitnodigt voor
het geven van grote optredens of repetities. De zaal biedt plaats aan circa 250 zitplaatsen
en is bij kleinere evenementen tevens nog indeelbaar.