Project omschrijving

Langen Akker Berg en Terblijt

Wonen aan een historisch lint.

RITMIEK

In opdracht van Woningstichting Berg en Terblijt heeft SATIJNplus
de mogelijkheid tot verdere ontwikkeling van de kavels, gelegen aande Lange Akker in Berg en Terblijt,
geanalyseerd. Door de demografische verandering was er behoefte aan appartementen
voor seniorenhuisvesting met stallingsmogelijkheden.

De Lange Akker, een belangrijke historische ontsluitingsweg en ruggengraat van het dorp
wordt gekenmerkt door haar ritmiek in lintbebouwing en een fijnmazige korrelgrootte.
Met de nieuwe invulling van de kavels ontstond er  stedenbouwkundig om
de kern van Berg en Terblijt te verdichten en
een hoogte accent aan te brengen.

SPEELS

De zesentwintig levensloopbestendige appartementen, verdeeld over drie gebouwen,
zijn zo gepositioneerd dat er een opengebroken hof is gevormd. Hierdoor geniet
elk appartement van maximale zoninval en een uniek, groen uitzicht.

De gevel wordt gekarakteriseerd door een speelse verdeling tussen open en gesloten geveldelen.
De buitenruimtes, loggia’s, worden benadrukt door verticale houten lamellen en naar voren
verspringende zinken doosjes op de tweede verdieping.