Project omschrijving

Landpark Assisië Biezenmortel

Een bijzondere buitenplaats. Het landpark biedt door zijn rijke historie,
de bewoners en ruimtelijke kwaliteiten een palet aan mogelijkheden om er bijzondere
dingen te ontwikkelen en te realiseren.

In verbinding met de samenleving

Stichting Prisma (her)ontwikkelde het Landpark Assisië in Biezenmortel, zodat haar cliënten niet
alleen prettig kunnen wonen, maar óók in een omgeving die in verbinding staat met de samenleving.

De nieuwbouw voor 72 cliënten is één van de nieuwe wooncomplexen. De geschiedenis en natuur
bepaalden het beeld van het Landpark. De nieuwbouw versterkt het duurzame karakter van het
Landpark  in beeld en uitvoering.

Bewoners

De bewoner van het Landpark staat centraal en de zorg- en dienstverlening is gericht op lichamelijk,
mentaalen sociaal welbevinden. Het basismodel gaat er vanuit dat iedere cliënt beschikt over een eigen
appartement met een steunpunt voor 24 uur zorgondersteuning. Het steunpunt biedt
gemeenschappelijke voorzieningen waar cliënten gebruik van kunnen maken.