Project omschrijving

Landgoed de Klokkenberg Breda

Een prachtig 16 ha terrein, dat grenst aan de rivier de Mark en aan het Mastbos in Noord-Brabant.
Het voormalig sanatorium en ziekenhuis De Klokkenberg vragen om een nieuwe bestemming.

Ruimte voor een goed leven

In opdracht van de Vitalis WoonZorg Groep werd SATIJNplus Architecten, na een prijsvraagontwerp,
betrokken bij dit bijzonder interessant project.

Het prachtige 16 ha terrein grenst aan de rivier de Mark en aan het Mastbos. De planontwikkeling
richtte zich op het realiseren van een aangenaam woon- en leefklimaat met zeer veel respect
voor het natuurbehoud, de ecologische hoofdstructuur en de monumentale waarden van de gebouwen.

Het gevolgde “open-planproces” stond indertijd volop in de belangstelling. Bij de ontwikkeling
van het landgoed werd namelijk in een vroeg stadium een aantal belangenvertegenwoordigers betrokken.
Hun kennis en engagement was een inspiratiebron voor de planontwikkeling en door hen vanaf het begin
te betrekken in het proces en hun belangen in kaart te brengen, werd geanticipeerd op toekomstige procedures
en op deze wijze kon vertraging voorkomen worden.

De toenmalige minister Plasterk, het Provinciaal  bestuur Noord-Brabant en het gemeentebestuur
Breda waren enthousiast over de werkwijze en de resultaten.