Project omschrijving

Thor Central Genk

Hoofdgebouw voormalige Mijnsite Waterschei Genk België.

INSPIREREND
ZWART GOUD

Waterschei Genk was een van de zeven mijnen in Belgisch-Limburg.
De mijn was in productie van 1924 tot 1987. Een enorm terrein met
bijzondere industriële gebouwen.

Deze krijgen voor een deel een herbestemming. SATIJNplus Architecten
heeft i.s.m. ELD Antwerpen deze bijzondere opdracht verworven en we
zijn in 2012 gestart met de voorbereidingen.

MAATSCHAPPELIJKE
VOORZIENING

In het hoofdgebouw worden gemeenschappelijke maatschappelijke
voorzieningen gerealiseerd, zoals: vergaderaccommodaties, een
auditorium, horeca, kinderopvang, fitness e.d. bedoeld voor de nieuwe
bedrijven die zich gaan vestigen op het naastgelegen wetenschapspark
THOR en de directe omgeving.

ALS KIND AAN HUIS

In opdracht van Familia vzw en de Stad Genk draagt het kinderdagverblijf bij als ontmoetingsplek voor kinderen en hun
ouders, waar betrokkenheid gestimuleerd en welbevinden bewaakt wordt.
Er is aandacht voor zowel de diversiteit als de eigenheid van het kind. De indeling van de ruimten, de contrasten, de
duurzame materiaalkeuze, de buitenruimte en de kleurtinten maken deze ambities tastbaar voor jong en oud.