Project omschrijving

Frans Douvenstraat Roermond

stadswonen in een echte Cuypers.

In de geest van Cuypers

In de wijk Roerzicht ligt aan de Frans Douvenstraat
een samengevoegd monument dat is ontworpen door
architect Pierre Cuypers.
Eens bestemd tot gezellenhuis, woonhuis, protestants ziekenhuis
en als laatste als penitentiaire inrichting.

Ten midden van deze monumentale omgeving lag de opgave
om luxe stadsappartementen te ontwerpen. Het bouwvolume maakt onderdeel uit van
twee aaneengesloten bouwblokken die in de 19e eeuw dienst deden
als personeelswoningen van het nabij gelegen
atelier Cuypers-Stoltzenberg.

omarming

Het monument is aan de achterzijde ontdaan van de
detonerende toevoegingen. Hierdoor ontstaat er ruimte
voor het intensiveren van het achtergebied.

Een nieuwe tweelaags bouwvolume zorgt voor een woonimpuls en
omarming van dit unieke rijksmonument. Het bouwvolume heeft een heldere vormentaal
waarbij contrast wordt gezocht in kleur en textuur maar verbinding door materialisatie.
Strakke gevelopeningen zonder ornamentiek
zorgen voor een eigentijdse toevoeging.