Project omschrijving

Frans Douvenstraat Roermond

In de geest van Cuypers

atelier Cuypers

In de wijk Roerzicht ligt aan de Frans Douvenstraat
een samengevoegd monumentaal bouwvolume,
ontworpen door architect Pierre Cuypers.

Ten midden van deze monumentale omgeving lag onze opgave om,
in samenwerking met V en V beheer,
luxe appartementen te ontwerpen.

Eens bestemd tot gezellenhuis, woonhuis, protestants ziekenhuis
en als laatste als penitentiaire inrichting.
Het bouwvolume maakte onderdeel uit van twee aaneengesloten bouwblokken
die in de 19e eeuw dienst deden als personeelswoningen
van het nabij gelegen atelier Cuypers-Stoltzenberg.

eigentijdse toevoeging

De achterzijde van het bouwvolume wordt ontdaan
van latere toevoegingen waardoor er ruimte ontstaat
voor intensivering van het achtergebied.
Een nieuwe toevoeging wordt gerealiseerd op de begane grond
en deels op de eerste verdieping waardoor deze
als ware het bestaande gebouw omarmt.

We hebben gekozen voor een heldere vormentaal
waarbij contrast wordt gezocht in kleur en textuur maar verbinding door materialisatie.
Strakke gevelopeningen zonder ornamentiek
zorgen voor een eigentijdse toevoeging.