Project omschrijving

De Keg Venray

Kleinschalige huiselijkheid.

Aansluiting met de omgeving

De voormalige plek van basisschool ‘de Keg’ op de hoek van de
Blauwververstraat met de Vollenbergstraat vormt de nieuwe locatie voor
de zorgwoningen ‘de Keg’. Het perceel bevindt zich in het hart van
een woonwijk en vraagt om een ontwikkeling waarin het
nieuwe gebouw aansluiting zoekt in haar omgeving in zowel
stedenbouwkundige als architectonische vormgeving.

Zowel op stedenbouwkundig als architectonisch schaalniveau is er gezocht
naar het behalen van een kleinschalig karakter.

kleinschaligheid

 Het bouwvolume omvat vier clusters
van groepswoningen, U-vormen, met daaraan vast een
transparant lid waarbinnen doorzonwoonkamers zijn gesitueerd.
De zeven privékamers binnen elke groepswoning zijn voorzien van een hellend
zadeldak met een begroeiing van mossedum, de centrale ruimtes
een doorlopend platdak.

De vormgeving van het bouwvolume hangt samen met
het beoogde kleinschalige karakter waarin huiselijkheid en losse woonclusters
het uitgangspunt vormen voor de architectuur. De gevels
van de groepswoningen zijn op diverse plaatsen geknikt om de kleinschaligheid
te onderstrepen en elke privékamer een eigen oriëntatie te geven.
De entrees tot de groepswoningen zijn elk terugliggend geplaatst in
de gesloten bakstenen volumes om een huiselijke entree te accentueren en een droge toegang
te bieden onder een overdekte buitenruimte.