Project omschrijving

Boostenwijk Maastricht

Duurzame wijkontwikkeling.

Anders durven denken
over renoveren

Het Boostencomplex is een stedenbouwkundig ensemble met een rijksmonumentale status.
Het markante complex bestond oorspronkelijk uit 128 vooroorlogse woningen,
die woon- en bouwtechnisch inzulke slechte staat verkeerden dat ze gesloopt moesten worden.
Vanwege het bijzondere karakter werd door woningcorporatie Servatius gezocht naar
nieuwe, andere oplossingen. Gezamenlijk is onderzocht wat de beste aanpak was voor dit complex.
Renovatie en samenvoeging van de woningen bleek de beste optie.
Maar dan wel op een duurzame, innovatieve en integrale wijze in plaats van
de traditionele manier.

Energietransitie

Het Boostencomplex was in 2010 een van de eerste energietransitie projecten.
Door 57 bestaande woningen samen te voegen tot 31 woningen,
hebben de woningen ruime en eigentijdse plattegronden gekregen.
Het samenvoegen van de woningen heeft er voor gezorgd
dat er voldoende ruimte was om een nieuwe installatie aan te brengen,
zoals op dat moment alleen in nieuwbouwprojecten werd toegepast.

Met het innovatieve comfort+ systeem is een individueel
verwarmings- en koelsysteem gerealiseerd wat gebruikt maakt van een
bodemwarmtepomp en warmteterugwinning
uit de ventilatielucht.

Wijktransformatie

Het samenvoegen van de woningen heeft ook stedenbouwkundig gezorgd
voor een kwaliteitsverbetering. Door de tuinen opnieuw in te delen ontstond er
ruimte voor parkeren aan de achterzijde van de woningen
en is het straatbeeld opgeruimd en vergroend.

Bij de aanpak van het Boostencomplex is een duidelijke keuze gemaakt
voor kwaliteit versus kwantiteit. De originele, zo bijzondere uitstraling is gehandhaafd,
terwijl het comfort en de beleving van de architectuur sterk verbeterd is.
Dit heeft gezorgd voor een nieuwe impuls voor de wijk.

Beelden Boostenwijk Maastricht:
Rijksdienst voor Ondernemende Nederland