Project omschrijving

Bexdelle Brunssum

verduurzaming van sociale woningbouw.

geliefd

Het Bexdelle complex in Brunssum bestaat uit 4 portieketage flats,
gelegen in een parkachtige omgeving.
Deze sociale huurwoningen zijn ontzettend geliefd bij de bewoners.
Het is daarom evident voor opdrachtgever Weller Wonen dat dit complex
voor de toekomst verduurzaamd moet worden.
Zodat deze fijne leefomgeving behouden blijft.

monotoon & grootschalig

De bestaande gebouwen staan solitair in de parkachtige omgeving.
De architectuur is monotoon, grootschalig en in het verleden is
door middel van kleur geprobeerd de architectuur op te leuken.

In het ontwerp voor het complex  worden de anonieme solitaire woonblokken
getransformeerd naar kleinschalige, open en sfeervolle volumes.
Waarin de aanwezige karakteristiek geaccentueerd wordt en de relatie met het omliggende park versterkt wordt.
Zo worden de morfologische sprongen tussen de blokken geaccentueerd
door het toe te passen gekleurd stucwerk.
Dit zorgt voor een kleinere schaalbeleving van de blokken.
De plint met bergingen en garages gaat zich in kleur en materiaal onderscheiden
van de bovenliggende verdiepingen met woningen.
Daarnaast wordt het ritme en de samenhang in de gevel versterkt door
de nieuwe indelingen van de ramen.

energietransitie

De gebouwschil wordt volledig ingepakt, hierdoor zijn de woningen straks
optimaal geïsoleerd en neemt het comfort toe.
Met behulp van zonwering aan de zonbelaste gevels wordt oververhitting voorkomen.
De woningen worden nu collectief verwarmt met een centrale cv ketel,
dit zal vooralsnog in stand worden gehouden.
In een later stadium kunnen de blokken aangesloten worden op
het Mijnwatersysteem en op die manier gasloos
verwarmd worden.