Project omschrijving

Annapark Venray

Wonen in een bijzonder park

Transformatie hoofdgebouw en mortuarium.

Het terrein van de voormalige geestelijke gezondheidszorg in Venray, St. Anna, is na 100 jaar verworden tot een prachtig bosrijk ensemble. De groene omgeving met als hoofdader “de allee” is naast de vele gebouwen ook beschermd als rijksmonument.

De overige rijksmonumenten bestaan uit het hoofdgebouw, mortuarium, boerderij, muziektent en ombouw van de draaimolen. Daarnaast zijn er nog de gemeentelijke monumenten met o.a. Paviljoen Eugene en Sint Theresia.

Behoud door ontwikkeling.

De Renschdael Groep is gestart met een grootschalige ontwikkeling. De natuurwaarden worden hersteld en versterkt door een nieuwe ontwikkeling.

Een deel van de ontwikkeling bestaat uit de realisatie van woningbouw. Door deze ontwikkeling en door deze nieuwe economische drager is behoud van de Rijksmonumenten en overige karakteristieke gebouwen mogelijk.

Instandhouding.

Het hoofdgebouw en mortuarium wordt technisch gerestaureerd. De instandhoudingswerkzaamheden zijn gericht op behoud van de gebouwen voor nog eens 100 jaar. Na restauratie wordt een passende invulling gezocht, die de nieuwe samenleving in het Annapark zal ondersteunen.