Project omschrijving

Annapark Venray

Wonen in een bijzonder park.

Transformatie hoofdgebouw en mortuarium.

Het terrein van de voormalige geestelijke gezondheidszorg in Venray, St. Anna,
is na 100 jaar verworden tot een prachtig bosrijk ensemble.
De groene omgeving met als hoofdader “de allee” is
naast de vele gebouwen ook beschermd als rijksmonument.

Behoud door ontwikkeling.

De Renschdael Groep is gestart met een grootschalige herontwikkeling
van het Annapark. De natuurwaarden worden hersteld
en versterkt door nieuw te ontwikkelen gebruiksfuncties.
Een deel van de ontwikkeling bestaat uit de realisatie van woningbouw.
Door deze ontwikkeling en door deze nieuwe economische drager
is behoud van de rijksmonumenten en overige karakteristieke gebouwen mogelijk.

In fase 1 van de ontwikkeling is het hoofdgebouw en het mortuarium gerestaureerd
en in fase 2 is gestart met de restauratie van Paviljoen Eugene.
De gebouwen waren in slechte staat.
Achterstallig onderhoud had gezorgd voor talrijke lekkages,
en aantasting van de houtconstructie en metselwerk.
Daarnaast was door vandalisme veel vernield.

Instandhouding.

Samen met de Renschdael Groep heeft SATIJNplus
voor deze gebouwen het restauratieplan opgesteld, subsidie aangevraagd én verkregen
en de technische restauratie begeleid.

Naast het herstellen van het oorspronkelijke beeld is hierbij veel aandacht besteed
aan het verbeteren van de isolatiewaarde van de gevels, het dak en de kozijnen.
De instandhoudingswerkzaamheden zijn gericht op behoud van de gebouwen
voor nog eens 100 jaar, een duurzame gebouwschil is daarom essentieel.
Na restauratie wordt een passende invulling gezocht
voor deze monumenten, die de nieuwe samenleving in
het Annapark zal ondersteunen.