ONZE ROOTS.

Zoals zoveel architecten, startte ook Piet Satijn, onze grondlegger, als architect
op een zolderkamer. Een gepassioneerd architect die vond dat het vak vele dimensies
kent: ontwerper, bouwtechnicus, projectmanager én sparringpartner.

Een goede dialoog was volgens hem onontbeerlijk: “De architect moet zowel een
bescheiden en aandachtig luisteraar zijn als een vakkundig en betrokken adviseur.
Wensen van de opdrachtgever vertalen in functionele architectuur.”

ANNO NU.

De basisgedachten van Piet Satijn staan nog steeds als een huis!
Als adviseur van de opdrachtgever, denken wij – bij voorkeur in een vroeg stadium
– met hem mee. Wij zijn realisten. Altijd op zoek, ook samen met andere specialisten,
naar creatieve, innovatieve én financieel haalbare oplossingen voor bouwopgaven.

Onze focus ligt op het leggen van duurzame verbindingen met opdrachtgevers.
Dit doen wij op basis van vertrouwen en wederzijds respect.

Ons integraal full service bureau van ca. 25 medewerkers, werkend vanuit midden Limburg,
is samengesteld uit specialisten op het gebied van (complexe) restauratie-opgaven,
verduurzaming van bestaand vastgoed, transformatie, wonen en zorg.

ONZE VISIE.

Gebouwen bepalen de uitstraling en samenhang van de omgeving en zijn daarmee van grote invloed op ons leef-, woon-
en werkklimaat. Wij willen graag een positieve én duurzame bijdrage leveren aan een aangename omgeving, in
samenwerking met alle partijen in de vastgoedmarkt.

Door onze kennis en ervaring wordt ons bureau actief betrokken
in vaak complexe projecten, waar onze specialismen
restauratie, herbestemming en/of wonen en zorg, altijd weer van bijzondere waarde blijkt te zijn.

Onze grootste uitdaging is om met respect voor het bestaand (monumentaal) vastgoed, combinaties te zoeken in
functies (wonen, zorg, winkelen, werken en vermaak) om zo het succes van levensvatbaarheid te vergroten.