RUBY WILLEMS

architect

Architectuur als zintuiglijke lust. Een gebouw ontstaat door het aan elkaar
rijgen van ruimtes. Maar het beleven van een gebouw met de daarin gelegen ruimtes
is niet alleen de visuele perceptie van een gebruiker. Een nauw samenspel
tussen positionering, verhouding, lichtinval, kleur- en materiaalgebruik
binnen een gebouw zorgt ervoor dat alle zintuigen
van een gebruiker worden geprikkeld.

Door het verweven van deze zintuiglijke lust met pragmatische functionaliteit
ontstaat architectuur en krijgt een gebouw haar ziel.