DISCLAIMER

De inhoud van dit bericht is alleen bestemd voor de geadresseerde en kan
vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten. Als u dit bericht onbedoeld
heeft ontvangen verzoeken wij u het te vernietigen en de afzender te informeren.
Het is niet toegestaan om een bericht dat niet voor u bestemd is te vermenigvuldigen
dan wel te verspreiden. Aan dit bericht inclusief de bijlagen kunnen geen rechten
ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.
SATIJNplus Architecten aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade
en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in e-mailberichten.