About Auteur: Angelina Valleau

Met een goede bouwtechnische basis en een specialisatie in het restaureren van monumenten, worden de gebouwen met zorg en respect geconsolideerd, verbouwd en herbestemd. De culturele interesse van Angelina komt goed van pas bij de bijzondere projecten die SATIJNplus in portefeuille heeft.

Restaureren na de kraamperiode.

In het mooie Nederland waar we mogen wonen, werken en recreëren, bestaat er een flora- en faunawet. Deze wet is in het leven geroepen ter bescherming van het in wild levende planten- en diersoorten. Dit betekent dat activiteiten met een schadelijk effect op beschermde soorten in principe verboden zijn. Vergunningen Zijn er ontwikkelingsplannen die mogelijk [...]

Restaureren na de kraamperiode. 2017-07-25T11:05:10+00:00